Borčany

oficiálne stránky obce

Ostatné nezatriedené dokumenty

DátumPredmet
3.6.2020Oznámenie funkcií a majetkových pomerov starostu
3.6.2020Prílohy k oznámeniu o majetkových pomeroch starostu
27.5.2020Individuálna výročná správa obce Borčany za rok 2019
27.5.2020Záverečný účet obce Borčany za rok 2019
29.1.2020Monitorovacia správa projektu Wifi pre Teba
27.1.2020Plagát projektu Wifi pre Teba
13.12.2019Podrobný rozpočet na roky 2020-2022
13.12.2019Schválený rozpočet na roky 2020-2022
13.11.2019Návrh rozpočtu na roky 2020-2022
10.12.2018Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borčany 2015 - 2024
10.12.2018Oznámenia o strategickom dokumente
7.12.2018Schválený rozpočet na roky 2019-2021
7.12.2018Schválené výdavky rozpočtu na roky 2019-2021
7.12.2018Schválené príjmy rozpočtu na roky 2019-2021
29.10.2018Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
29.10.2018Návrh výdavkov rozpočtu na roky 2019-2021
29.10.2018Návrh príjmov rozpočtu na roky 2019-2021
18.7.2018Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.6.2018
18.7.2018Plnenie príjmov rozpočtu k 30.6.2018
18.7.2018Návrh výdavkov rozpočtu na rok 2018
<<<>>