Borčany

oficiálne stránky obce

Ostatné nezatriedené dokumenty

DátumPredmet
10.12.2018Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Borčany 2015 - 2024
10.12.2018Oznámenia o strategickom dokumente
7.12.2018Schválený rozpočet na roky 2019-2021
7.12.2018Schválené výdavky rozpočtu na roky 2019-2021
7.12.2018Schválené príjmy rozpočtu na roky 2019-2021
29.10.2018Návrh rozpočtu na roky 2019-2021
29.10.2018Návrh výdavkov rozpočtu na roky 2019-2021
29.10.2018Návrh príjmov rozpočtu na roky 2019-2021
18.7.2018Plnenie výdavkov rozpočtu k 30.6.2018
18.7.2018Plnenie príjmov rozpočtu k 30.6.2018
18.7.2018Návrh výdavkov rozpočtu na rok 2018
18.7.2018Návrh príjmov rozpočtu na rok 2018
20.5.2017Individuálna výročná správa obce Borčany za rok 2016
20.5.2017Záverečný účet obce Borčany za rok 2016
2.11.2016Návrh rozpočtu Obce Borčany na rok 2017-2019
9.5.2016Individuálna výročná správa obce Borčany za rok 2015
4.4.2016Záverečný účet obce Borčany a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
16.11.2015Návrh rozpočtu Obce Borčany na rok 2016-2018
10.4.2015Obstaranie činností v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
27.10.2014Návrh rozpočtu Obce Borčany na rok 2015-2017