Borčany

oficiálne stránky obce

Rekonštrukcia kultúrneho domu

Dokument
Predmet zákazky
Súťažné podklady
Pôdorys prízemia
Pôdorys suterénu
Funkčná schéma zapojenia strojovne
Schéma vyhrievacích telies
Pohľady - búracie práce
Priečny rez - búracie práce
Pôdorys - búracie práce
Pohľady - nový stav
Priečny rez - nový stav
Pôdorys - nový stav
Suterén - nový stav
Rampa pre imobilných
Situácia
Technická správa elektroinštalácie
Technická správa ústredného kúrenia
Technická správa - stavebná časť
Elektroinštalácia pre svetelné a zásuvkové rozvody
Elektroinštalácia pre tepelné čerpadlá a fancioly
Hlavný rozvádzač merania a istenia RMS
Protokol o určení vonkajších vplyvov
Zadanie stavebných prác
Zadanie s výkazom výmer