Borčany

oficiálne stránky obce

Dokumenty o kontrolnej činnosti

DátumPredmet
20.5.2020Stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019
11.5.2020Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
13.1.2020Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
13.1.2020Správa o výsledkoch kontroly júl - december 2019
25.11.2019Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2020 - 2022
18.11.2019Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020
6.5.2019Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
21.1.2019Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
14.1.2019Správa o výsledkoch kontroly november - december 2018
12.11.2018Stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2019 - 2021
12.11.2018Správa o výsledkoch kontroly za obdobie od júla do novembra 2018
31.10.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
11.6.2018Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018
9.5.2018Správa z auditu účtovnej závierky
16.1.2018Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017
11.10.2017Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018
5.6.2017Plán kontrolnej činnosti obce na 2. polrok 2017
1.6.2017Správa nezávislého audítora
7.11.2016Plán kontrolnej činnosti obce na 1. polrok 2017