Borčany

oficiálne stránky obce

História

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1113, keď bola spomenutá v Druhej zoborskej listine. Hranice chotára sú doložené od roku 1208. Názov obce sa v priebehu času vyvíjal nasledovne:

RokNázov
1113Borscan
1208Bursix
1417Barchan (Borchan)
1513Borczan
1773Borczany
1920Borčany

Obec patrila nitrianskemu biskupstvu, neskoršie tunajším zemanom. V roku 1598 mala 8 domov, v roku 1784 už 11 domov, 10 rodín a 103 obyvateľov, v roku 1828 mala 10 domov a 102 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Aj za čias prvej Československej republiky boli Borčany poľnohospodárskou obcou, časť obyvateľov bola deputátnikmi a poľnohospodárskymi robotníkmi na veľkostatkoch.

Historické míľniky

RokUdalosť
1113prvá písomná zmienka o obci
1332prvá písomná zmienka o existencii kostola v Borčanoch
1417Mikuláš z Borčian - prvý písomne doložený predok rodu Borčanských
1532záznam o zdaňovaní Veľkých Borčian
1608Borčany spustli, obyvatelia obec opustili
1646Ján Borčáni - Borčanský predal zvyšok svojich majetkov v Borčanoch Judite Ujfalušiovej a Ladislavovi Zayovi
1714Katarína Šándorová a Jozef Kubáni majiteľmi Borčian
1770urbárska regulácia obce
1780Borčany sú súčasťou farnosti Šišov
1831cholerová epidémia
1850rozsiahla oprava kostola
1858komasačné práce
1892zlúčenie Malých a Veľkých Borčian, obec súčasťou Trenčianskej župy
1922začala fungovať štátna ľudová škola
1.9.1926v novej školskej budove sa začalo vyučovanie
1928stavba nového mosta cez Višňový potok
1931oprava a prestavba interiéru kostola
1.8.1934povodeň a ľadovec
1935vysviacka nových zvonov
1935telefónne a telegrafné spojenie
1937dokončenie cesty Rybany - Borčany - Šišov
1941elektrifikácia obce
december 1944nemecké vojská v obci
február 1945maďarské vojská v obci
4.4.1945Červená armáda a rumunské vojská obsadili Borčany
8.7.1946povodeň na Višňovom potoku
1954stará sýpka bola prestavaná na kultúrny dom
22.9.1956založenie JRD v Borčanoch
1966vznik Telovýchovnej jednoty Družstevník Borčany
1967vznik ochotníckeho krúžku pre mládež a dospelých
1970oprava kostola
1971dokončenie predajne Jednoty
1971asanácia starého kultúrneho domu a výstavba nového
1973zrušenie jednotriednej základnej školy
1974dokončenie nového pohostinstva
1976zlúčenie obce aj JRD s obcou Rybany, Borčany vytypované za zánikovú obec
1979dokončenie domu smútku na cintoríne
február 1991Borčany sa opäť stávajú samostatnou obcou
1999plynofikácia obce
10.9.2000Borčany sa stávajú súčasťou farnosti Rybany
22.2.2009slávnostná vysviacka obnoveného kostola

Richtári, starostovia a predsedovia MNV

RokRichtár (starosta, predseda)
1715Ondrej Žebrák
1770Imrich Dráb
1856Jozef Dráb
1890Ján Omelka
1905Štefan Omelka
1915Koloman Malík
1920Štefan Omelka
1921 - 1929Michal Valach
1929 - 1939Koloman Malík
1939 - 1943Ján Valach
1943 - 1945Anton Kopčan, vládny komisár
1945 - 1948Štefan Valach
1948 - 1950Vladimír Fekete
1950 - 1954Felix Košťál
1954 - 1957Rudolf Daniš
1957 - 1959Anton Daniš
1959 - 1963Felix Košťál
1964 - 1968Viktor Bartek
1968 - 1970Vladimír Ševčík
1970 - 1976Štefan Žofčín
1992 - 1994Vojtech Poluch
1994 - 2014Jozef Asverus